Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Quốc hội
Luật (179) Cơ cấu tổ chức (76) Thuế - Lệ phí (51)
Tư pháp (41) Tòa án (32) Chính sách (32)
Hành chính (30) Đất đai - Nhà ở (30) Tài chính - Ngân hàng (26)
Đầu tư (22) Lao động - Tiền lương (20) Doanh nghiệp (17)
An ninh trật tự (14) Y tế - Sức khỏe (13) Giao thông (12)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2021/QH15 28/07/2021 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh
27/2021/QH15 28/07/2021 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026
26/2021/QH15 28/07/2021 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026
15/2021/QH15 26/07/2021 Bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026
14/2021/QH15 26/07/2021 Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
12/2021/QH15 26/07/2021 Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/2021/QH15 26/07/2021 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
10/2021/QH15 26/07/2021 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
161/2021/QH14 08/04/2021 Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước
160/2021/QH14 08/04/2021 Thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
159/2021/QH14 08/04/2021 Phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh
158/2021/QH14 08/04/2021 Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
157/2021/QH14 08/04/2021 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
156/2021/QH14 07/04/2021 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh
155/2021/QH14 07/04/2021 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
154/2021/QH14 07/04/2021 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021
153/2021/QH14 07/04/2021 Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
152/2021/QH14 07/04/2021 Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV
151/2021/QH14 07/04/2021 Bầu Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
150/2021/QH14 06/04/2021 Bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
149/2021/QH14 06/04/2021 Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
148/2021/QH14 06/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
147/2021/QH14 06/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV
146/2021/QH14 06/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
145/2021/QH14 06/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
144/2021/QH14 06/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
143/2021/QH14 05/04/2021 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
142/2021/QH14 05/04/2021 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
141/2021/QH14 02/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
140/2021/QH14 02/04/2021 Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021
139/2021/QH14 01/04/2021 Bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
138/2021/QH14 31/03/2021 Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
137/2021/QH14 31/03/2021 Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
136/2021/QH14 30/03/2021 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường
135/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
134/2020/QH14 17/11/2020 Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
133/2020/QH14 17/11/2020 Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
132/2020/QH14 17/11/2020 Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
71/2020/QH14 16/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
131/2020/QH14 16/11/2020 Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật Thỏa thuận quốc tế
69/2020/QH14 13/11/2020 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
130/2020/QH14 13/11/2020 Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
129/2020/QH14 13/11/2020 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
128/2020/QH14 12/11/2020 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
127/2020/QH14 12/11/2020 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
126/2020/QH14 12/11/2020 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
1 - 50 | 941Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.