Nghị quyết của Chính phủ » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
83/NQ-CP 31/07/2021 Về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện
79/NQ-CP 22/07/2021 Về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19
78/NQ-CP 20/07/2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
76/NQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
75/NQ-CP 14/07/2021 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
66/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021
63/NQ-CP 29/06/2021 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
58/NQ-CP 08/06/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021
50/NQ-CP 20/05/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
48/NQ-CP 06/05/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021
45/NQ-CP 16/04/2021 Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
42/NQ-CP 01/04/2021 Về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea
41/NQ-CP 01/04/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
30/NQ-CP 10/03/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021
28/NQ-CP 03/03/2021 Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
26/NQ-CP 01/03/2021 Triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
24/NQ-CP 26/02/2021 Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử
21/NQ-CP 26/02/2021 Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
20/NQ-CP 18/02/2021 Về việc phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN
19/NQ-CP 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
18/NQ-CP 10/02/2021 Về việc dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành
17/NQ-CP 09/02/2021 Về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021
16/NQ-CP 08/02/2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
13/NQ-CP 03/02/2021 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
09/NQ-CP 29/01/2021 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục
06/NQ-CP 21/01/2021 Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
04/NQ-CP 12/01/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
02/NQ-CP 01/01/2021 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
01/NQ-CP 01/01/2021 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
195/NQ-CP 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020
192/NQ-CP 31/12/2020 Về việc thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km123+105,17 theo hình thức hợp đồng BOT
189/NQ-CP 31/12/2020 Về việc phê duyệt Nghị định thư ASEAN về Tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp
183/NQ-CP 22/12/2020 Về việc nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thành cửa khẩu quốc tế
180/NQ-CP 17/12/2020 Về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho các khách hàng sử dụng điện
179/NQ-CP 16/12/2020 Về việc phê duyệt Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười một về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS)
178/NQ-CP 12/12/2020 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020
172/NQ-CP 19/11/2020 Về chính sách phát triển nghề công chứng
169/NQ-CP 11/11/2020 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020
165/NQ-CP 05/11/2020 Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên
164/NQ-CP 05/11/2020 Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
161/NQ-CP 29/10/2020 Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
158/NQ-CP 22/10/2020 Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam
154/NQ-CP 19/10/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
151/NQ-CP 13/10/2020 Xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
145/NQ-CP 07/10/2020 Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
144/NQ-CP 07/10/2020 Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử
143/NQ-CP 04/10/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
142/NQ-CP 03/10/2020 Về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 - 50 | 1084Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.